Kiều Nhất và bạn học ăn trộm răng giả của thầy Hiệu trưởng

Kiều Nhất và bạn học ăn trộm răng giả của thầy Hiệu trưởng

0 lượt xem

Kiều Nhất và bạn học ăn trộm răng giả của thầy Hiệu trưởng

Trong tập 3 Anh Chỉ Thích Em, Phí Đại Xuyên, Kiều Nhất và Hách Ngũ Nhất vì bất mãn khi thầy Hiệu Trưởng bắt dọn dẹp vệ sinh nên vả ba đã lên kế hoạch trộm răng giả của thầy Hiệu Trưởng. Nhưng không ngờ bị thầy Hiệu Trưởng bắt và yêu cầu cả ba lọt vào top 100 của trường. Phí Đại Xuyên và Kiều Nhất đành nài nỉ Ngôn Mặc dạy thêm cho cả hai để qua ải của thầy Hiệu Trưởng.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!