Khổ thân Minh Lan, gặp gỡ Nguyên Nhược phải lén lút

0 lượt xem

Khổ thân Minh Lan, gặp gỡ Nguyên Nhược phải lén lút

Quận chúa chê bai thân phận con thứ của Minh Lan nên ngăn cấm Tiểu công gia Nguyên Nhược đến với Minh Lan. Bất ngờ Quận chúa phát hiện Bất Vi giúp đỡ cho Tiểu công gia gặp riêng Minh Lan nên sai người đánh Bất Vi để trừng phạt. Trước sự cầu xin tha thứ của Nguyên Nhược nhưng bà vẫn không tha cho Bất Vi. Và khiến cho Tiểu công gia đau đớn "chết lặng" trước cái chết của Bất Vi.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image