Jack Cười Rụng Nụ Với Dáng Ngồi Ăn Dưa Hấu Như CÔNG TÚA Của K-ICM

Jack Cười Rụng Nụ Với Dáng Ngồi Ăn Dưa Hấu Như CÔNG TÚA Của K-ICM

0 lượt xem

Jack Cười Rụng Nụ Với Dáng Ngồi Ăn Dưa Hấu Như CÔNG TÚA Của K-ICM

Thử thách đầu tiên trong chương trình 7 Nụ Cười Xuân dành cho hai đội chơi mang tên Biệt Đội Cạp Dưa. Đội của K-ICM lần lượt từ Thúy Ngân ăn xong 4 miếng dưa hấu sau đó mang mâm dưa hấu còn lại đi qua cầu khỉ cho K-ICM tiếp tục ăn, vừa tiếp nhận mâm dưa từ tay Thúy Ngân, K-ICM đã khiến cho Tiến Luật phì cười vì dáng ngồi "công túa" của mình.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!