Jack Cười Rụng Nụ Với Dáng Ngồi Ăn Dưa Hấu Như CÔNG TÚA Của K-ICM

0 lượt xem

Jack Cười Rụng Nụ Với Dáng Ngồi Ăn Dưa Hấu Như CÔNG TÚA Của K-ICM

Thử thách đầu tiên trong chương trình 7 Nụ Cười Xuân dành cho hai đội chơi mang tên Biệt Đội Cạp Dưa. Đội của K-ICM lần lượt từ Thúy Ngân ăn xong 4 miếng dưa hấu sau đó mang mâm dưa hấu còn lại đi qua cầu khỉ cho K-ICM tiếp tục ăn, vừa tiếp nhận mâm dưa từ tay Thúy Ngân, K-ICM đã khiến cho Tiến Luật phì cười vì dáng ngồi "công túa" của mình.
shortened Image