Huỳnh Lập, Quang Trung Lén Giấu Giày Của Lâm Vỹ Dạ Và Cái Kết

0 lượt xem

Huỳnh Lập, Quang Trung Lén Giấu Giày Của Lâm Vỹ Dạ Và Cái Kết

Thời gian chờ quay hình Kỳ Tài Thách Đấu, Lâm Vỹ Dạ đã đánh rơi "đôi hài", nhưng tiếc thay cô Tấm không gặp hoàng tử mà gặp 2 tên cướp. Cô Tấm và đàn em Minh Dự sẽ xử lý 2 tên cướp thế nào? Cùng xem sẽ rõ ngay thôi.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image