HIStory 3: Ngày Hôm Ấy

HIStory 3: Ngày Hôm Ấy

HIStory 3: Make Our Days Count

0 lượt xem

HIStory 3: Ngày Hôm Ấy

Hạng Hạo Đình là một học sinh cá biệt, cay cú vì bị bạn gái cắm sừng chuyển sang mê mẩn học bá Vu Hy Cố nên quyết định sẽ giải quyết cái gai trong mắt này.

Danh sách tập

Bình luận

PhoenixHP

phim 19 tập thôi, ai coi tập 20 là tức tối mấy năm trời luôn

1 tháng trước