Hari Won Điêu Đứng Vì Tin Đồn Oan Nghiệt Từ Bộ Ba Khẩu Nghiệp Quang Trung - Huỳnh Lập - Minh Dự

0 lượt xem

Hari Won Điêu Đứng Vì Tin Đồn Oan Nghiệt Từ Bộ Ba Khẩu Nghiệp Quang Trung - Huỳnh Lập - Minh Dự

Nghe một nửa, hiểu một phần tư, kể gấp đôi là một chuyện không còn xa lạ trong đời sống. Người nói sẽ không bị ảnh hưởng điều gì nhưng vấn đề được đề cập đến sẽ đi theo chiều hướng khác. Hậu quả nặng, nhẹ còn tùy thuộc vào mức độ khẩu nghiệp của người kể. Xem bộ ba Huỳnh Lập - Quang Trung - Minh Dự tái hiện sẽ thêu dệt chuyện Hari Won thế nào?

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image