Hải Vương Và Vương Quốc Thất Lạc

Hải Vương Và Vương Quốc Thất Lạc

Aquaman And The Lost Kingdom

0 lượt xem

Hải Vương Và Vương Quốc Thất Lạc

Không thể đánh bại Hải vương trong lần trước, Black Manta, bị mờ mắt vì khao khát trả thù cho cha, đã quay trở lại hòng tiêu diệt anh một lần và mãi mãi.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!