1. VIEON là gì?

  VieON là nền tảng xem phim trực tuyến với nội dung phong phú và đa dạng. VieON hiện tại đã có trên Google Play (Android), Apple Store (iOS) và SmartTV (LG & Samsung).

 2. LÀM SAO ĐỂ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG?

  Người dùng có thể download ứng dụng trực tiếp trên Google Play (Android), Apple store (iOS) và SmartTV (LG & Samsung).

 3. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIEON BẰNG CÁCH NÀO?

  Người dùng sử dụng số điện thoại của mình và làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản VieON
  Người dùng còn có thể dễ dàng đăng ký tài khoản VieON bằng tài khoản Facebook hoặc Google.

 4. THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN: HỌ TÊN, ... TRÊN VIEON NHƯ THẾ NÀO?

  Trên Web: Chọn biểu tượng avartar trên góc phải -> Cài đặt tài khoản -> chọn vào thông tin bạn muốn thay đổi
  Trên iOS: Chọn biểu tượng 3 gạch bên góc trái -> chọn mục cài đặt-> chọn vào thông tin bạn muốn thay đổi
  Trên Android: Chọn biểu tượng 3 gạch bên góc trái -> chọn mục cài đặt -> chọn vào thông tin bạn muốn thay đổi

 5. TÔI CÓ THỂ ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN VIEON BẰNG CÁCH NÀO?

  Trên Web: Chọn vào hình đại diện ở góc trên bên phải -> chọn Đăng xuất và xác nhận
  Trên iOS: Chọn vào dấu 3 gạch ở góc trái màn hình -> chọn vào hình đại diện -> chọn Đăng xuất và xác nhận
  Trên Android: Chọn vào dấu 3 gạch ở góc trái màn hình -> chọn vào hình đại diện -> chọn Đăng xuất và xác nhận

 6. LÀM GÌ KHI QUÊN MẬT KHẨU?

  Trên Web: Chọn phần đăng nhập góc phải màn hình -> chọn quên mật khẩu -> điền thông tin và xác nhận
  Trên iOS: Chọn vào dấu 3 gạch ở góc trái màn hình -> chọn đăng nhập -> chọn quên mật khẩu, điền thông tin và xác nhận
  Trên Android: Chọn vào dấu 3 gạch ở góc trái màn hình -> chọn đăng nhập -> chọn quên mật khẩu, điền thông tin và xác nhận
  Lưu ý: chỉ những tài khoản đăng ký bằng số điện thoại mới sử dụng tính năng này

 7. NẾU TÔI MUỐN ĐỔI MẬT KHẨU THÌ LÀM GÌ?

  Trên Web: Chọn vào hình đại diện ở góc trên bên phải -> chọn cài đặt tài khoản -> chọn đổi mật khẩu, điền thông tin và xác nhận
  Trên iOS: Chọn vào dấu 3 gạch ở góc trái màn hình -> chọn cài đặt -> chọn thay đổi mật khẩu, điền thông tin và xác nhận
  Trên Android: Chọn vào dấu 3 gạch ở góc trái màn hình -> chọn cài đặt -> chọn thay đổi mật khẩu, điền thông tin và xác nhận
  Lưu ý: chỉ những tài khoản đăng ký bằng số điện thoại mới có thể sử dụng tính năng này

 8. LÀM SAO ĐỂ THÊM/BỚT NỘI DUNG YÊU THÍCH VÀO XEM SAU?

  Người dùng có thể download ứng dụng trực tiếp trên Google Play (Android), Apple store (iOS) và SmartTV (LG & Samsung).

 9. LÀM SAO ĐỂ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG?

  CÁCH THÊM NỘI DUNG YÊU THÍCH VÀO XEM SAU
  Trên Web: Di chuyển chuột vào màn hình video-> chọn biểu tượng đồng hồ góc phải màn hình
  Trên iOS: Chọn video -> chọn biểu tượng đồng hồ ở góc phải màn hình
  Trên Android: Chọn video -> chọn biểu tượng đồng hồ ở góc phải màn hình
  CÁCH BỚT NỘI DUNG YÊU THÍCH TRONG XEM SAU
  Trên Web: Chọn trang cá nhân ở góc phải màn hình -> chọn xem sau -> di chuyển chuột đến khung video -> chọn biểu tượng đồng hồ ở góc phải
  Trên iOS: Chọn dấu 3 gạch ở góc trái màn hình -> chọn hình đại diện -> chọn xem sau -> chọn video -> chọn icon đồng hồ ở góc phải
  Trên Android: Chọn dấu 3 gạch ở góc trái màn hình -> chọn hình đại diện -> chọn xem sau -> chọn video -> chọn icon đồng hồ ở góc phải
  Lưu ý: Tính năng chỉ áp dụng sau khi đăng nhập.

 10. CÁCH ĐỂ XEM LẠI LỊCH SỬ?

  Trên Web: Chọn trang cá nhân ở góc phải màn hình -> chọn vừa mới xem.
  Trên iOS: Chọn dấu 3 gạch ở góc trái màn hình -> chọn hình đại diện -> chọn vừa mới xem.
  Trên Android: Chọn dấu 3 gạch ở góc trái màn hình -> chọn hình đại diện -> chọn vừa mới xem.
  Lưu ý: Tính năng chỉ áp dụng sau khi đăng nhập.