Cười Mệt Với Câu Chuyện Hư Cấu Của Mạc Văn Khoa Nghe Thì Vô Lý Nhưng Lại Rất Hợp Lý

Cười Mệt Với Câu Chuyện Hư Cấu Của Mạc Văn Khoa Nghe Thì Vô Lý Nhưng Lại Rất Hợp Lý

0 lượt xem

Cười Mệt Với Câu Chuyện Hư Cấu Của Mạc Văn Khoa Nghe Thì Vô Lý Nhưng Lại Rất Hợp Lý

Trần Anh Huy lần đầu làm "chuyện ấy" trong chương trình A! Đúng Rồi! khiến Mạc Văn Khoa bối rối không nhớ những gì Huy đã nói dẫn đến cơ hội "đổi đời". Khi được hỏi về câu chuyện Trần Anh Huy đã truyền tải Mạc Văn Khoa xâu chuỗi những đồ vật thành câu chuyện nghe vô lý nhưng rất hợp lý.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!