Cười Đau Ruột Với Thử Thách Đuổi Hình Đoán Chữ Như Tấu Hài Của Anh Đức Và Tiến Luật

Cười Đau Ruột Với Thử Thách Đuổi Hình Đoán Chữ Như Tấu Hài Của Anh Đức Và Tiến Luật

0 lượt xem

Cười Đau Ruột Với Thử Thách Đuổi Hình Đoán Chữ Như Tấu Hài Của Anh Đức Và Tiến Luật

Để hoàn thành thử thách đuổi hình đoán chữ, MC Trường Giang đã mời 3 người trong biệt đội xếp hạng lên hoàn thành thử thách. Tiến Luật, Anh Đức, Duy Khánh đã được cử làm đại diện. Thể lệ cuộc thi đơn giản nhưng vô cùng hề hước, Anh Đức sau khi đội vào chiếc mũ chó sẽ không được nói tiếng người mà phải diễn tả để Tiến Luật có thể đoán được từ ngữ trên tay Duy Khánh cầm.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!