Cris Phan sợ vợ toát mồ hôi hột khi trót thả thính trên truyền hình

0 lượt xem

Cris Phan sợ vợ toát mồ hôi hột khi trót thả thính trên truyền hình

Sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu, để vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
shortened Image