Con Trai Xá Xị Của Lâm Vỹ Dạ Hối Lộ Bánh Tráng Cho Việt Hương Để Ba Mẹ Lấy 50 Triệu Của Người Bí Ẩn

Con Trai Xá Xị Của Lâm Vỹ Dạ Hối Lộ Bánh Tráng Cho Việt Hương Để Ba Mẹ Lấy 50 Triệu Của Người Bí Ẩn

0 lượt xem

Con Trai Xá Xị Của Lâm Vỹ Dạ Hối Lộ Bánh Tráng Cho Việt Hương Để Ba Mẹ Lấy 50 Triệu Của Người Bí Ẩn

Thời gian chờ quay hình chương trình Người Bí Ẩn. Hai quý tử Bánh Mì và Xá Xị của nhà Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ đã dùng bịch bánh tráng mua chuộc Việt Hương theo thỏa thuận "má Hương khi nào biết số thì thông báo cho tụi con để tụi con báo cho ba mẹ biết".

Danh sách tập

Bình luận

Phát Võ

Phát Võ

anh phát đẹp

34 tháng trước