Can Tướng Mạc Tà

Can Tướng Mạc Tà

Spirit of two swords

0 lượt xem

Can Tướng Mạc Tà

Cuối năm thời Xuân Thu, ngũ bá đua tranh, dân chúng lầm than. Ngô vương rất tàn bạo, vì tìm được bảo kiếm không tiếc giết bao nhiêu người. Nhà Kiếm tông Âu Dã Tử không muốn giúp người xấu làm điều ác, mai danh ẩn tích, truyền đạo thụ nghiệp. Đệ tử Thanh Vân, Can Tướng, Mạc Tà đều là người có tấm lòng nghĩa hiệp, tình như anh em. Không ngờ tạo hóa trêu chọc người, Can Tướng ám sát Ngô vương thất bại, Thanh Vân vì lòng riêng vấy máu lên kiếm. Ân tình của thầy trò không còn, tình nghĩa của anh em đã hết. Vì cứu muôn dân, Can Tướng và Mạc Tà quyết chí, huynh đệ kề vai sát cánh vì chính nghĩa.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!