Blade - Phần 2

Blade - Phần 2

Blade II

0 lượt xem

Blade - Phần 2

Blade hợp tác với kẻ thù không đội trời chung để chiến đấu với một giống ma cà rồng mới đe dọa không chỉ con người mà cả các ma cà rồng khác.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!