Blade - Phần 2

Blade - Phần 2

Blade II

0 lượt xem

Blade - Phần 2

Blade hợp tác với kẻ thù không đội trời chung để chiến đấu với một giống ma cà rồng mới đe dọa không chỉ con người mà cả các ma cà rồng khác.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!