Báo Tử Đầu Lâm Xung

Báo Tử Đầu Lâm Xung

The man named Leopard

0 lượt xem

Báo Tử Đầu Lâm Xung

Lâm Xung, một bậc thầy võ thuật được triều đình trọng dụng, phong làm giáo đầu huấn luyện 80 vạn cấm quân Đông Kinh. Thái Úy Cao Cầu mượn cớ thiên tử bị bệnh nên chuyên quyền lộng hành. Lâm Xung vì bảo vệ thiên tử, đối đầu với thế lực hắc ám sau lưng Cao Cầu.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!