B Trần, Trang Hý đọ độ nhắc bài khiến Nhí đứng hình

B Trần, Trang Hý đọ độ nhắc bài khiến Nhí đứng hình

0 lượt xem

B Trần, Trang Hý đọ độ nhắc bài khiến Nhí đứng hình

Hòng giúp cho thí sinh nhí đội mình chiến thắng cỗ xe sấm chớp, B Trần và Trang Hý ra sức nhắc bài cho các Nhí. Tuy nhiên không phải lúc nào hai đội trưởng cũng nhắc bài thành công khi các gợi ý quá "trừu tượng" khiến các Nhí đứng hình.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!