Anh Trai Say Hi - Negav

Anh Trai Say Hi - Negav

0 lượt xem

Anh Trai Say Hi - Negav

Chương trình tập hợp 30 nghệ sĩ nam, tới để bứt phá bản thân trong lĩnh vực ca hát. Xây dựng hình ảnh mới, hướng tới một nghệ sĩ toàn năng.

Đề xuất cho bạn

Anh Trai Say Hi - Anh Tú

Anh Trai Say Hi - Anh Tú

Chương trình tập hợp 30 nghệ sĩ nam, tới để bứt phá bản thân trong lĩnh vực ca hát. Xây dựng hình ảnh mới, hướng tới một nghệ sĩ toàn năng.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!