Anh Lạc xử Nhĩ Tình, trả thù cho Phú Sát Hoàng Hậu

0 lượt xem

Anh Lạc xử Nhĩ Tình, trả thù cho Phú Sát Hoàng Hậu

Diên Hi Công Lược tập 54, sau khi nghe Hổ Phách tiết lộ Nhĩ Tình là người hại chết Phú Sát Hoàng Hậu, Anh Lạc lên kế hoạch để xử trí nàng ta. Nhân cơ hội Hoàng Hậu làm lễ ở Thân Tam điện, Anh Lạc sai người bắt Nhĩ Tình đến trước bài vị Tiên Hoàng Hậu. Tại đây, Nhĩ Tình thừa nhận là người "đâm sau lưng" và khiến Tiên Hoàng Hậu uất hận mà chết. Ngụy Anh Lạc cười lạnh, ép Nhĩ Tình phải chết trước bài vị để trả thù cho Phú Sát Hoàng Hậu.

Bình luận

quang dai32

quang dai32

Phan doi

18 tháng trước
shortened Image