Sao Học Việc

Tập 6

0 lượt xem

Tập 6

Sao Học Việc là chương trình truyền hình thực tế thông qua trải nghiệm của nghệ sĩ sẽ khắc họa được đặc trưng của những nghề nghiệp quen thuộc và những nghề mới lạ độc đáo.

Bình luận

Hai Dang Vo

Hai Dang Vo

Bo

3 tháng trước

094***978

Sao học việc là chương trình liên quan đến nghề nghiệp

4 tháng trước