VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Yvan Attal

Yvan Attal

Yvan Attal: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Người Phiên Dịch

Một phiên dịch viên tại Liên Hợp Quốc gặp nguy hiểm khi tình cờ nghe được âm mưu ám sát Tổng thống và trở thành đối tượng cần phải thủ tiêu để diệt khẩu.