VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Yoyo Chen

Yoyo Chen

Yoyo Chen: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Giáo viên

Khủng Hoảng Thế Hệ

Khủng Hoảng Thế Hệ là một bộ phim tài liệu chân thực về khoảng cách giữa bố mẹ và con cái, về sự bất đồng trong quan điểm của hai thế hệ.