shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Yoshioka Hidetaka

Yoshioka Hidetaka

Yoshioka Hidetaka: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Nhật Bản

Fukushima 50

Các công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Nhật Bản liều mạng ở lại nhà máy để ngăn chặn thảm họa sau khi gặp thảm họa kép động đất-sóng thần năm 2011.