shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Yoruba Richen

Yoruba Richen

Yoruba Richen: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Tìm Kiếm Người Da Màu Bị Mất Tích

Derrica và Natalie Wilson tìm hiểu về các vụ án trong đó giới hành pháp đã sai lầm khi đưa nhiều trường hợp phụ nữ và trẻ em da màu mất tích vào diện bỏ nhà ra đi, từ đó xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc và cẩu thả khi điều tra.