shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Yoon Phusanu Wongsavanischakorn

Yoon Phusanu Wongsavanischakorn

Yoon Phusanu Wongsavanischakorn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Chàng Tài Xế Của Tôi - My Ride

Bác sĩ nội trú Tawan tình cờ thuê chàng tài xế Mork đến chở mình. Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, hai chàng trai dần nảy sinh tình cảm đặc biệt.