shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Yoon Jung Hoon

Yoon Jung Hoon

Yoon Jung Hoon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

SF8: Phi Hành Gia Joan

Vì một sai lầm của bệnh viện mà Yi Oh không được tiêm kháng thể, trở nên giống người bạn Joan của mình. Liệu tương lai của họ có như mong muốn?