shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Yoo Yeon Mi

Yoo Yeon Mi

Yoo Yeon Mi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Học Đường 2015

Eun Byeol mất tích, cô em sinh đôi Eun Bi là người thay thế. Từ một nữ sinh bị bắt nạt, Eun Bi trở nên nổi tiếng khi sống với thân phận Eun Byeol