VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Yoo In Na

Yoo In Na

Yoo In Na: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Yêu Tinh - Goblin

Chỉ cô dâu yêu tinh Ji Eun Tak mới giúp yêu tinh Kim Shin 939 tuổi kết thúc cuộc đời bất tử. Sinh mệnh, số phận đưa họ vào câu chuyện cảm động.