shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Yong Songyos Sugmakanan

Yong Songyos Sugmakanan

Yong Songyos Sugmakanan: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Thái Lan
Tuổi Nổi Loạn - 01 - Yong Songyos Sugmakanan - Peach Pachara - Pattie Ungsumalynn Sirapatsakmetha - Kao Supassara Thanachart - Tor Thanapob - March Chutavuth Pattarakhumphol - Punpun Sutatta Udomsilp

Tuổi Nổi Loạn

Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối mặt với các vấn đề khác nhau.