shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Yo Chen

Yo Chen

Yo Chen: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Châu Á

Last Madame

Một nhân viên ngân hàng thành công nhưng lạnh lùng ở Hong Kong (TQ) trở lại Singapore để quyết định số phận căn nhà cô được thừa kế từ bà cố, nhưng lại khám phá ra một lịch sử đầy phức tạp và gây tranh cãi.