shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Yenny Paola Vega

Yenny Paola Vega

Yenny Paola Vega: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
undefined - 01 - Joshua Marston - Catalina Sandino Moreno – Guilied Lopez – Orlando Tobón – Yenny Paola Vega

Maria Đầy Ơn Phước

Maria Alvarez (Catalina Sandino), một cô gái 17 tuổi đầy sức sống, ở cùng gia đình ba thế hệ của mình tại ngôi nhà cũ nát trong vùng nông thôn Colombia. Khao khát thoát khỏi công việc tước gai hoa hồng tại một trại hoa, Maria chấp nhận một lời đề nghị hời.