VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Xuân Văn

Xuân Văn

Xuân Văn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Sóng Xô Lẽ Phải

Đều là luật sư nhưng hai người bạn thân lại hoàn toàn trái ngược. Một người đầy thủ đoạn, sẵn sàng lách luật để chiến thắng. Một người luôn hết lòng vì công lý.