shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Xavier Samuel

Xavier Samuel

Xavier Samuel: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Úc
Bẫy Cá Mập - 01 - Kimble Rendall - Richard Brancatisano – Xavier Samuel

Bẫy Cá Mập

​Bẫy cá mập bắt đầu từ 1 cơn sóng thần, những người kẹt trong siêu thị tìm cách thoát khỏi con cá mập hơn 3 mét lạc vào đất liền theo cơn sóng thần.