shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Wes Craven

Wes Craven

Wes Craven: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Mỹ

Lời Nguyền Ma Sói

Một ma sói chạy rông khắp Los Angeles làm thay đổi số phận ba thanh niên bị nó cắn, khi họ nhận ra chỉ có giết nó mới cứu họ thoát khỏi số phận biến thành ma sói.