shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Vi

Vương Vi

Vương Vi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Chân Tướng - 01 - Quan Lễ Kiệt - Vương Vi - Lê Thục Hiền

Chân Tướng

Chân Tướng là hàng loạt cuộc đối đầu giữa phe chính nghĩa và những tên tội phạm quỷ quyệt luôn sẵn sàng vì lợi ích mà không màng tính mạng con người.