shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Trung Quốc
Thượng Cổ Mật Ước - 01 - Hỗ Diệu Chi - Ngô Lỗi - Tống Tổ Nhi - Vương Tuấn Khải - Tuyên Ngôn - Quách Tuấn Thần

Thượng Cổ Mật Ước

Thượng Cổ Mật Ước lấy bối cảnh thời thượng cổ, cửu anh loạn thế, ngũ quan kim mộc thủy hỏa thổ cùng nhau đánh bại kẻ thù.