shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Tử Văn

Vương Tử Văn

Vương Tử Văn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba - 01 - Dương Lỗi - Trần Hiểu - Vương Tử Văn - Giả Thanh - Vu Tiểu Vỹ

Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba

Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba kể về quá trình trưởng thành từ công việc của các bác sỹ nhi Đặng Tử Ngang, Tiêu Giai Nhân dưới sự dìu dắt của Giám đốc bệnh viện Cốc Lập Phong.