shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Tâm Úy

Vương Tâm Úy

Vương Tâm Úy: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Mất Trí 24 giờ

Được cứu thoát từ vụ bắt cóc nhưng Nhất ngôn bị mất trí nhớ tạm thời 24 giờ. Tìm lại ký ức, anh phát hiện nhiều bí mật liên quan đến vụ bắt cóc