VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Nguyên

Vương Nguyên

Vương Nguyên: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên, Ca sĩ
Trung Quốc

Đại Chúa Tể

Gánh trên vai trách nhiệm về sự hưng thịnh của Mục vực, về lời hẹn ước với Lạc Ly, Mục Trần bắt đầu con đường trở thành Đại chúa tể của mình.