shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Mẫn Đức

Vương Mẫn Đức

Vương Mẫn Đức: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Phi Hổ Hùng Sư - 01 - Hoắc Diệu Lương - Huỳnh Hạo Nhiên – Vương Mẫn Đức – Dư Văn Lạc – Đàm Gia Minh – Quan Tú Mị

Phi Hổ Hùng Sư

Khi một sĩ quan quân đội cao cấp bắt đầu tiến hành những vụ cướp lớn, các tân binh của Stone có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình.