shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Hiểu Minh

Vương Hiểu Minh

Vương Hiểu Minh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Li Ca Hành - 01 - Vương Hiểu Minh - Bạch Vân Mặc - Lý Nhất Đồng - Hứa Khải - Đàn Kiện Thứ - Ngô Giai Di - Tưởng Mộng Tiệp - Lý Trạch Phong

Li Ca Hành

Chuyện tình yêu chốn cung cấm với nhiều cung bậc cảm xúc của chàng tướng quân Xử Mặc và nàng tiểu thư Phó Nhu.