shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Hâm Đình

Vương Hâm Đình

Vương Hâm Đình: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Lớp 11A8 Tài Ba

Cậu học sinh họ Trương muốn quay một bộ phim zombie vườn trường để chiếu trong buổi lễ nghệ thuật. Một tình huống không thể lường trước đã xảy ra