shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Gia Nhĩ

Vương Gia Nhĩ

Vương Gia Nhĩ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Trung Quốc
Đây Chính Là Nhảy Đường Phố Mùa 3 - 01 - Lục Vĩ - Vương Nhất Bác - Chung Hán Lương - Vương Gia Nhĩ - Trương Nghệ Hưng - Huỳnh Thánh Y - Kim Thần - Lưu Vũ Hân - Dịch Dương Thiên Tỉ - Ngô Kiến Hào - Hàn Canh - Trương Manh

Đây Chính Là Nhảy Đường Phố Mùa 3

Đây Chính Là Nhảy Đường Phố mùa 3 được xem là một mùa bùng nổ trong ba mùa đã qua. Lấy Slogan “Vì Yêu Mà Battle”.