shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Dĩ Luân

Vương Dĩ Luân

Vương Dĩ Luân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan
Nghỉ Nghiêm Anh Yêu Em - 01 - Hoàng Thiên Nhân - Tăng Chi Kiều - Kha Giai Yến - Vương Tử - Vương Dĩ Luân

Nghỉ Nghiêm Anh Yêu Em

Thiếu Hi và Lực Chính, cặp thanh mai trúc mã được hứa hôn từ bé với biệt danh Nghỉ và Nghiêm. Lần đầu gặp nhau, Thiếu Hi vang khúc ca mùa xuân nở, mối tình đầu cứ như thế mà đến.