NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Chí Văn

Vương Chí Văn

Nghề nghiệp: Diễn viên

Quốc gia: Trung Quốc

Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em - 01 - La Tấn – Vương Chí Văn – Đường Yên – Hứa Nguyệt Linh

Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em

Dành cả thanh xuân để yêu em xoay quanh ba nhân vật Tiêu Thanh, Mậu Doanh, Thư Triệt. Dù cùng du học tại Mỹ, song mục đích của họ lại khác nhau.