shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vu Vinh Quang

Vu Vinh Quang

Vu Vinh Quang: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Thợ Săn Cương Thi - 01 - Tiền Thăng Vĩ - Trương Trí Nghiêu – Trần Quốc Khôn – Vu Vinh Quang

Thợ Săn Cương Thi

Bốn đạo sĩ và sư phụ của họ cùng chiến đấu chống lại đám cương thi bị một đạo sĩ xấu xa đánh thức.