VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Vũ Thanh Bình

Vũ Thanh Bình

Vũ Thanh Bình: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Tuổi Thơ Dữ Dội Phần 1

Câu chuyện có thật về những chiến sĩ nhí tham gia vào cuộc kháng chiến chống Pháp bảo vệ Tổ quốc với chuỗi chiến công đầy ắp được tạo nên bằng máu và nước mắt.

Tuổi Thơ Dữ Dội Phần 2

Câu chuyện có thật về những chiến sĩ nhí tham gia vào cuộc kháng chiến chống Pháp bảo vệ Tổ quốc với chuỗi chiến công đầy ắp được tạo nên bằng máu và nước mắt.