VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vũ Ngọc Hoàng Oanh

Vũ Ngọc Hoàng Oanh

Vũ Ngọc Hoàng Oanh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

MC, Diễn viên
Việt Nam

Hồn Đá

Ðức, học giỏi, thông minh, mang trong mình niềm say mê chế tác đá và ước mơ xây dựng, phát triển làng đá giàu mạnh.