VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vu Diểu

Vu Diểu

Vu Diểu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Bí Mật Tội Lỗi

Bảy người bạn cùng nhau ăn tối, nghĩ ra trò chơi chia sẻ cuộc gọi, tin nhắn ngay tại bữa tiệc và bí mật của họ bị tiết lộ. Việt Nam có bản remake Tiệc Trăng Máu