shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vu Ba

Vu Ba

Vu Ba: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Lưỡng Bất Nghi - 01 - Hà Chấn Hoa - Lan Siêu - Tống Nghiên Phi - Trương Hạo Duy - Mã Lật - Tào Tuấn Tường - Vu Ba

Lưỡng Bất Nghi

Lưỡng Bất Nghi kể về hoàng hậu xuất thân nhà quan võ, không giỏi cầm kỳ thi hoạ nhưng binh võ lại không thua ai. Nàng bước vào hoàng cung bị vua lạnh nhạt nhiều năm, chịu đủ loại uất ức.